zastupujeme nasledujúcich výrobcov

(a ďalších čoskoro)

 

Kontakt

iDent Slovakia, s.r.o. Zelená 10617/7
Martin
03608
+421 948 589 099
+421 948 589 080
ident@idental.sk